+420 483 333 000 Rezervace

Historie hotelu Zlatý Lev

Vítejte v hotelu Zlatý lev - jedné z nejvýznamnějších dominant města Jablonce nad Nisou.

Základ stávajícího hotelového komplexu Zlatý lev byl položen již v druhé polovině 17. století zřízením "krčmy" Christiánem Elgertem a datum 16. 9. 1693, kdy došlo k rozšíření majetku a výstavbě dvora, potvrzuje prosperitu "pohostinské činnosti".

Ačkoliv nezůstává objekt v držení jediného rodu, zůstává původní účel stavby neměnný. Vyjadřuje vždy zájem a možnosti majitelů. Řadí se sem i osobnost obchodníka a malíře Adolfa Hübnera (23. 5. 1857) jehož zásluhou je zřízena i zahrada.

Až do roku 1919 se dochovala jižní roubená část. Zásadní změna výrazu z r. 1935 odráží celkovou koncepci městské zástavby. Přesto, že se neuskutečnil záměr rozšířit hotelové zařízení o koncertní halu, byl zachován charakteristický rukopis architekta Roberta Hemmricha, který vtiskl městu Jablonec nad Nisou obdivuhodnou podobu moderního města počátku 20. století.

V posledním desetiletí 20. století prošel hotel Zlatý lev dvěma velmi význačnými událostmi. Byl odsouhlasen záměr hotel přebudovat a na jeho část, konkrétně klasicistní přístavbu, byl již vydán demoliční výměr.

V posledním roce 20. století došlo pro hotel Zlatý lev k zásadní události. Jeho majitelem se stává místní jablonecká firma, která se rozhodla hotel opravit, zrekonstruovat a opět uvést v život. A tak po necelých dvou letech se nejen obyvatelé města Jablonce nad Nisou mohou vrátit do hotelové a restaurační provozovny.

Současná, nezbytně provedená rekonstrukce plně respektuje dochované původní části. Citlivě spojuje výrazové prostředky minulých dob se současným moderním životním trendem. Dokazuje tak, že i nadále zůstává objekt ojedinělým dokladem architektonického vývoje města Jablonce nad Nisou.